Hem » Veterinär

Veterinär

Erchonia Laser har blivit förstahandsvalet för veterinärer.

Genom att introducera den nya behandlingstekniken för njursjukdom, leverproblem, hjärtproblem, kronisk cystit, ögonproblem, neurologiska sjukdomar och inflammatoriska tillstånd kan veterinärer förbättra behandlingen av djur på ett nytt, icke-invasivt sätt. Med lågnivålasern från Erchonia kan du behandla ögonproblem, arbeta med visceral smärta, minska stress och öka ämnesomsättning och återhämtning. Vid kirurgi kan vi från mänsklig vetenskap konstatera att återhämtningstiden minskar och att smärtan är betydligt lägre om patienten hade laserbehandling efter och före operationen.

Varför Erchonia Laser fungerar antimikrobiellt

Om vi tittar på ett djurs kropp så kräver den produktion av kemikalier för att läka sig själv och eliminera mikrober.

Erchonia EVL använder två olika dioder, den röda 635nm läkande strålen och den violetta 405nm antimikrobiella strålen. Dessa verkar samtidigt.

Ljuset från båda dioderna absorberas av melanin, hemoglobin, oxihemoglobin och vatten.

Målet för laserstrålar är cytokrom C som finns i cellernas mitokondrier, kraftverket.

Dessa ljus absorberas av fotoreceptorer och en kaskad av händelser resulterar slutligen i
produktion av väteperoxid och kväveoxid.

635nm Uppreglering av blodflöde

Doppler-ultraljud i realtid bedöms
 
Skapar ett större vävnadsblodflöde
 
Ökat blod ger näringstillförsel för vävnadsregenerering
 
Ger ett ökat immunsvar
 
Förstöring av patogenerna med NO

 

Kontakta oss gärna för mer vetenskap och studier.

Fallstudier och rapporter

PALLIATIVE CANCER CARE USING FREQUENCY-SPECIFIC LOW-LEVEL LASER THERAPY: FOUR CASE REPORTS
Jeff Grognet, DVM, BSc(Agr) and Louise Janes, BSc(Agr), DVM Mid-Isle Veterinary Hospital, 5 – 161 Fern Road West, Qualicum Beach, British Columbia, Canada, V9K 2K1, 250-752-8969

RESOLUTION OF A LARGE-HEALING WOUND IN A DOG WITH FREQUENCY-SPECIFIC LOW-LEVEL LASER THERAPY: A CASE REPORT
Jeff Grognet, DVM, BSc(Agr) and Louise Janes, BSc(Agr), DVM, Mid-Isle Veterinary Hospital, 5 – 161 Fern Road West, Qualicum Beach, British Columbia, Canada, V9K 2K1, 250-752-8969, HYPERLINK 

Equine Wound Healing:  Influence of Low-Level Laser Therapy on an Equine Metacarpal Wound Healing Model
Henry W. Jann, *, Kenneth Bartels, Jerry W. Ritchey, Mark Payton, and John M. Bennett

The Effect of Low-Level Laser Therapy on the Healing of Equine Bilateral Distal Hindlimb Wounds
Large Animal Wound Management
Chase Whitfield, Hank Jann, DVM, MS, DACVS, Ken Bartels, DVM, MS
Oklahoma State University

In vitro-studie om HA-MRSA och CA-MRSA

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lsm.20724

En av våra betrodda veterinärer, Dr Janet Gordon Palm

Dr Janet Gordon Palm är en erfaren amerikansk veterinär med ett särskilt intresse för smådjur, fågelmedicin och kirurgi. På senare tid utför hon även ortopedisk manipulation och lågnivålaserterapi. Dr Janet Gordon Palm har praktiserat veterinärmedicin och kirurgi på New Hope Animal Hospital i över 25 år. Hon är också dedikerad till anti-declawing-rörelsen av katter i USA. För mer information, bilder och fakta om hur hon arbetar med Erchonia-lasrarna i sin praktik, följ hennes hemsida här …

https://animobilityvet.com/veterinary-services/low-level-laser-therapy-lllt/

Vimeo-webbinarier om veterinärmedicin

https://vimeo.com/216056575

För lösenord, kontakta oss på info@aosc.se

Stress i klinisk praxis

Djur upplever ofta stress och överbelastning av det sympatiska nervsystemet som kan ta uttryck i aggression, rädsla, etc. dvs ”freeze, fight, flight”. Genom att implementera korta behandlingsprotokoll för att stimulera PSNS och tona vagusnerven kan man uppnå signifikant stresslindring. Detta är ett nytt sätt att arbeta med stressrelaterade aggressioner inom veterinärvård, där du kan tona ner den sympatiska sidan av ANS och förändra aggressivt beteende. Detta är en alternativ, kompletterande behandling till läkemedel. För djupare kunskap om behandlingsprotokoll och hur man effektivt implementerar Erchonia-tekniken, kontakta oss på info@aosc.se

Bakterieinfektioner och antibiotika

Vi har ett globalt uppdrag att minska användningen av antibiotika i olika behandlingsstadier. En av de möjliga lösningarna är användningen av det icke-invasiva 405 nm synliga ljuset, ”den violetta lasern”. Erchonia EVL (och basstationen) är en av de mest effektiva, lättanvända enheterna som en veterinärklinik eller sjukhus kan införa i kampen för att minska antibiotikaanvändningen. En av de statistiskt bevisade uppmätta effekterna är ökningen av ROS (Reactive Oxygene Species) vid behandling med 405 nm lågnivålasern. Andra patogener som är av intresse är, förutom bakterieinfektioner, svamp, där Erchonia har ett FDA (510k) för behandling av onykomykos.