EVL

EVL-lasersystemet är designat med både röda 635 nm- och violetta 405 nm-lasrar för ett större utbud av alternativ inom en enhet. Den röda lasern är överlägsen när det gäller biokemisk läkning, medan den violetta lasern ger antibakteriella och antimikrobiella egenskaper för patogener som svamp, bakterieinfektioner och annat. Kliniskt bevisad med 16 FDA (510k).

VLS

Vår Vet Laser System handhållen laser använder låga energinivåer för att icke-invasivt reparera vävnad och minska smärta och inflammation hos djur. När lasern träffar de avsedda musklerna, nerverna eller ligamenten stimulerar den cellens mitokondrier och uppmuntrar till ökad produktion av ATP. Denna process främjar naturlig läkning, vilket gör dessa lasrar till ett perfekt alternativ för veterinärer som vill ha ett naturligt alternativ till mediciner och kirurgi. Kliniskt bevisat med flera FDA (510k).

Base Station

Basstationen är en stationär enhet med tre (3) handhållna laserenheter med pekskärm, en smart dockningsbas och möjligheten att programmera alla lasrar med sina pekskärms-GUI:er. Erchonia-basstationen har inte bara utformats med ergonomi och platsbesparing i åtanke utan också bärbarhet. Läkare kan använda innovativ laserterapi på tre platser samtidigt med denna enhet.

Den nya FX 635

FX 635 använder lågnivålaserteknik och patenterade laserdiodarmar för att rikta in sig på det berörda området. Det minskar inflammation samtidigt som det främjar biostimulering på cellnivå i den muskuloskeletala punkten för smärtans ursprung. Till skillnad från andra lasrar som är för starka och opålitliga — och som producerar oönskad värme — är FX 635 helt kompatibel med ISO 13485 Medical Device Quality och IEC 60825-1 Lasersäkerhet. Den enda lågnivålasern med FDA-marknadsgodkännande för behandling av kronisk ryggsmärta (människa).

Djur med kronisk smärta kommer att uppleva ökad komfort och livskvalitet utan riskerna sammankopplade med biverkningar av opioider och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel — eller NSAID — som kan orsaka sår, blödning, njursjukdom och hjärtsvikt.

Den globala ledaren inom lågnivålaserteknik

Med 16 FDA(510k) och hundratals dubbelblinda placebokontrollerade studier har Erchonia satt standarden på den globala marknaden för LLLT.

 
Investera i de optimala medicintekniska lösningarna för att minska användningen av hormoner, läkemedel och antibiotika. Med över 20 års vetenskap och forskning och många dubbelblinda placebokontrollerade studier är resultaten kliniskt bevisade.
Läs mer

Engagemang och varumärken

Läs mer om våra engagemang och varumärken

Archmethod® är en överbryggande metodik för rumsmedicin, tillämpad neurovetenskap och fotobiomodulation. Archmethod® är en kurs i självmedvetenhet för bättre prestation och ett liv utan smärta.

Erchonia, grundat 1996, är ett internationellt företag och världsledande inom lågnivålaser. De är engagerade i den vetenskapliga utvecklingen av lågnivå laserterapi (3LT®) genom klinisk forskning.

Arch of Scandinavia är nordiska återförsäljare för R2L (Radiation to Light) som är en smart enhet du sätter på din mobiltelefon som enkelt omvandlar mobiltelefonens strålning till ljus.

Laserinstitutet är ett innovativt företag med ett helhetsperspektiv på vård och välbefinnande. Vi arbetar med neurobaserad funktionell träning i kombination med högteknologiska celltransformationslösningar som aktiverar celler i kroppen med låga ljusvågor.

Degree-n utvecklar och levererar hållbara värmesystem. Vi strävar efter att främja en socialt ansvarsfull användning av förnybar energi och minska koldioxidutsläpp och användning av fossila bränslen till ett minimum. Med Degree-n hi-tech energilösningar kan du värma upp dina stall och kliniker. Lämplig för laboratoriemiljö på grund av icke-vektorerande teknik.